باباها و بچه ها

02.gif

این عکس باباییه که امروز صبح ۲۰۰۰ تومان به تنها فرزندش داده

43.gif

این عکس باباییه که به دو فرزندش ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان داده

45.gif

این همون بابا بالاییه است وقتی متوجه شده چه بلایی سر ۳۰۰۰ تومانش اومده(البته سعی می کنه آرامش خودشو حفظ کنه)

37.gif

اینم بابایی که منتظره بچه از استخر و ساندویچ فروشی و سینما و... برگرده(اعلام ساعت؛ ۱:۵۶ بامداد)

38.gif

بیا ..... اینم نمونه بارز تفاوت سلیقه  ؛ بچه صدای ضبط رو کم کن بابات سرش درد می کنه

14.gif

 این عکس باباییه که زیاد که ازش پول خواسته شده به کنار طلبکارها هم ولش نمی کنن (دیگه زده به سیم آخر)

24.gif

فکر کن بابات خسته و کوفته از سر کار می یاد همون موقع هم باغ مظفر شروع  میشه نگاه کن حتی وقت نکرده لباسشو عوض کنه

25.gif

این یکی دیگه عکس یه بچه ست بچه ی فلک زده ای که باباش کارنامشو دیده

06.gif

باور کن اگه دانشگاه قبول بشی بابات اینجوری منتظرته(همون جا وسط خیابون)

36.gif

تا حالا شده باباتون تو تولدتون اینجوری یاد جوونیاش بیفته؟

49.gif

اینم بابای من

/ 1 نظر / 6 بازدید
پرنسس

سلام خيلی جالب بود بابا ها هم عالمی دارنا