سلام

این حکایت رو بخونین

در سال ۱۷۷۸ ولتر که روزگهر پیری خود را می گذراند به پاریس رفت تا نمایشنامه خود را به نام (ایرن) بر روی صحنه ببیند.گروه بسیاری از مردم به استقبال او آمدند. در میان آنها بنیامین فرانکلین فیزیکدان معروف در حالی که فرزند خود را در آغوش داشت از میان جمعیت خود را به ولتر رساند.ولتر دستی به سر و صورت پسر کشید و گفت:  خود را وقف خدا و آزادی کن

                             و این سخن جاودانه باقی ماند

                                                                                                     بابا

/ 2 نظر / 4 بازدید
پرنسس

ممنون سر زديد آقای بابا ولی نسيم کجاست ديگه پيداش نيست از اين مطلب کوتاه ولی پر بار خيلی خوشم آمد يه سری بزنيد آپم اميد وارم دوباره بتونم به شما سر بزنم

پرنسس

يه شعر گفتم برای دوران دگرديسی خودم من هستم در همين نزديکی زير يک شاخه خشکيده روی يک گلبرگ ظريف تو مراقب باش شاخه ام را نشکنی گل من را نکنی