/ 3 نظر / 23 بازدید
سپهر خلیلی

سلام نسیم جان: این تویی که تصمیم میگیری کجا سکوت کنی و کجا سخن بگویی

سحر

خوشجالم که باز هم نوشتی یک مدت خبری نبود موفق باشی نسیم جان [قلب][خنده][لبخند]

شاداب

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بود [قهقهه]