سلام

بنا به شواهد موجود نه دیگه شما حوصله خوندن پست طولانی دارین نه من حوصله نوشتن . دیگه سن و سالی از ما گذشته دیگه . تازه تا دقایقی دیگه باید برم برای تست زنی . نباید مفصل های دستم رو خسته بکنم .

همون طور که ملتفت بودین ولایت تشریف داشتم . تو ولایت ما برای جلو گیری از بیهوده گذشتن اوقات فراغت جوانان و خانواده هاشون برنامه های مختلفی توسط شهردار محترم در نظر گرفته می شه که یکی از جذاب ترین این برنامه ها برگزاری نمایشگاه مارهای سمی و غیر سمی بود.

نمی دونم چی باعث شد که به هر کسی گفتم بیا با هم بریم تماشای مار ، سریع جا زد . آخه مار که ترس نداره ! داره ؟

حالا بهانه های اطرافیان خیلی با مزه بود: آخه مار هم دیدن داره ؟ می خوای این همه پول بلیط بدی بری که چی بشه ؟ نسیم جان من نمی ترسم ها فقط به نظر من مارها خیلی چندش آور هستن . نسیم تو هنوز نمایشگاه نرفته رنگت پریده بری اونجا غش می کنی می افتی ها . ول کن بابا . جا قحطی یه . نسیم می ری اونجا برمیگردی تو روحیاتت تآثیر می ذاره ها شب خواب بد می بینی . و ...

خیلی خوب بابا نیاین چی کارتون کنم . بمونید خونه هسته آلبالو درآرین برا مربا . و خودم راه افتادم سمت نمایشگاه . نمی دونین این مارها چقدر خوشگل بودن ...

البته نمی دونم چرا وقتی عکس ها رو ریختم تو کامپیوتر بعضی هاشون خراب شدن .

                

اون بالایی ها مار کبرا هستن این پایینی هم بو آ ست که آقاهه ورش داشت گذاشت زمین تا همه ببینن چطوری می خزه

               

                

                

عکس ها خیلی درب و داغونه ببخشید . من دوباره سعی می کنم ببینم می شه درستشون کرد عکس ها رو . دوباره براتون می ذارم

این هم نمای کلی از نمایشگاه

               

حالا چرا گفتم سرمایه ملی ؟ تو عکس بالا پلاکارد وسطی انتهای سالن نوشته مار سرمایه ملی است در حفظ آن بکوشیم