به یک فقره دعای سریع الاجابت و خیلی کار درست با قابلیت هایی مثل فرمان هیدرولیک ، بوق گاوی و رینگ اسپرت شدیدآ نیازمندم

می گن خدا دعای بچه ها رو زود قبول می کنه . خواهشآ یه دعایی در حق ما بکنید دیگه