سلام 

وبلاگ باید چیزایی داشته باشه که دیگران ندیده باشن .مثلا معرفی جاهای دیدنی.شما جای دیدنی دور و بر تهران نمی شناسین معرفی کنین.

                                                بابا