اینجا تهران . صدای مرا از پشت کامپیوتر می شنوید . به گزارش سازمان هوا شناسی بارش برف که از دیروز آغاز شده به مدت نامعلومی ادامه خواهد یافت . پلیس راه هم اعلام کرده کارمندان و مدیرانی که به علت داشتن کار واجب مجبور به عبور از جاده های برفی هستند فعلآ سفر خود را لغو کنند تا جوانانی که با بنز و ماکسیما هوس متر کردن جاده چالوس به سرشان زده به مشکل برنخورند .
شهر از دیروز به هم ریخته . از کنار هر بچه مدرسه ای رد می شی داره به اون یکی می گه خدا کنه فردا تعطیل باشه . اینها انگار رنج بی سوادی را نکشیدند تا به حال .


شهر از دیروز به هم ریخته خانوم های باکلاس یه دستشون به پاچه ی شلوارشونه که یه وقت خدای نکرده خیس نشه و دست دیگرشون رو برای حفظ تعادل تو هوا تکون می دن . اینها انگار لذت لیز خوردن روی برف رو نچشیده اند تا به حال .


شهر از دیروز به هم ریخته . ترافیک همه رو کلافه کرده . راننده هه سرش رو از پنجره میاره بیرون و به ماشین جلویی بد و بیراه می گه انگار دچار روز مرگی حاد شده . نمی خواد قبول کنه امروز با بقیه روزها فرق داره . امروز یه روز برفیه . همه راننده ها همینطور اند . اینها انگار لذت شیرین گردش برف پاک کن با اون ریتم یکنواختش روی شیشه ی ماشینشون رو احساس نکرده اند تا به حال.


شهر از دیروز به هم ریخته . همه بچه ها ریختن بیرون برای برف بازی . از هر سوژه ای که می خوای عکس بگیری معلومه که یه دست کوچولو برف های روش رو جمع کرده . همه بچه ها تو پارک دارن برف بازی می کنن . برف دست نخورده سفید و یکدست رو با چکمه هاشون لگد کردن و از اون برف قشنگ جز یه منظره زشت هیچی باقی نذاشتن . اینها انگارشادی قدم زدن روی برف دست نخورده که زیر نورآفتاب برق می زنه رو تجربه نکردن تا به حال .


ستاد حوادث غیر مترقبه درخواست کمک کرده . این مردم نمی دونن دارن با خودشون چی کار می کنن انگار.


لطفآ کمک های مردمی رو به همون شماره حسابی که مال بنیاد امور بیماری های خاصه واریز کنید . همه این مردم بیماری خاص دارن . با خودشون غریبن انگار . فیش پول واریزی رو هم قاب کنید بزنین دیوار. مهمونی دوستی آشنایی چیزی که اومد خونتون باهاش پز بدین که آدم نیکو کاری هستین .


از بزرگتر های سبز سرزمین سبزمان بخواهیم تا ما را یاری کنند تا همه از بهار سبز شیرین لذت ببرند
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم ... بنیاد امور بیماری های خاص