وای وای وای ... همه چی تو این مملکت این جوریه ها . اون از اتوبوسرانی که خیر سر همگی طالبان دانش , قرار بود بعد از سهمیه بندی تعداد اتوبوس ها دوبرابر بشه , دو برابر نشد که هیچ بردنش زیر رادیکال و به توان۳- هم رسوندن . این هم از سرویس وبلاگ که تازگی ها پیشرفته شده و پست های باحال و بترکون آدم رو قبول نمی کنه هرچی پست درپیت و مزخرف هست به قول خودش «می پذیره » ( هی بابا می گه دختر اینقدر حرف سیاسی نزن تو ایستگاه اتوبوس هم که وایستادی اینقدر قُر نزن معقول وایستا سر جات آخرش می گیرنت می ندازن زندان ها ... ولی یه گوش ما دره یه گوش دروازه . اصلآ از بچگی مرام ما همین بوده )

به هک و مشکل عکسها و از این قبیل چیزها , پریدن صفحه هم اضافه شده . صفحه مثل میگ میگ می پره می ره من هم مثل کایوت میوفتم دنبالش . ولی هر وقت کایوت تونست میگ میگ رو بگیره من هم می تونم صفحه رو بگیرم .

یه پست باحال نوشتم که خودم عین دیوونه ها کلی سرش خندیدم ولی وقتی ارسال رو زدم صفحه پرید . و آخر خنده گریه شد . آخه مگه من چند سالمه که باید این همه حرص و جوش بخورم . پس از اون واقعه دلخراش ( پریدن صفحه )  تصمیم گرفتم با نیروی F کله ام رو بکوبم به دیوار ولی مامان گفت پنجشنبه مهمون داریم من دست تنهام به خاطر همین هم منصرف شدم

آپ بعدیم با خداست فقط دعا کنید دی ماه زودتر بیاد و سهمیه ها رو بدن . آخه ما که رو نفت واستادیم چرا باید با این همه مکافات با قطره چکون بنزین بریزیم تو باک ؟ ها؟ ها؟ ها؟ ما که این همه وبلاگ نویس داریم چرا باید پستای باحال مثل میگ میگ بپرن برن ها؟ ها؟ ها؟