امتحانا که تموم شد با خشونت هرچه تمام تر جدول مندلیف روی دیوار رو مچاله و روانه سطل آشغال کردم ولی اخیرآ یه جدولی پیدا کردم که ۹ تا عنصر جدید داره .

بدبختی هامون از عناصر قبلی کم بود اینها هم به قبلی ها اضافه شد . البته شاید شما خیلی وقت پیش می دونستید ولی چون کتاب های درسی مال ۸۰۰ سال پیشه من از تولد این طفلان  معصوم اطلاعی نداشتم و چون ذره ای علاقه به شیمی ندارم پیگیر اینکه چه عنصری متولد شده و چه عنصری به دیار باقی شتافته نیستم .

جالب اینه که این عناصر اسمشون ۳ حرفیه . این عناصر تو تناوب ۷ بین ستون های ۱۰ تا ۱۸ جدولن . همشون هم دو تا حرف اولشون Uu هستش . بلا به دور اکثرشون هم رادیو اکتیو هستن و همون بحث انرژی هسته ای حق مسلم ماست شامل حال این بر و بچ می شه.

مامان گفت حتمآ جدوله رو بچسبون به دیوار . گفتم : اونوقت باید یکی از عکس های رو دیوار رو بردارم. مامان گفت : خوب این عکس خرابه ها رو بردار اینو بچسبون !!!!!! ( البته خاطر نشان کنم منظور مامان از خرابه ها عکس های تخت جمشید و ارگ بم و یزد و سی و سه پل و این حرفها بود که به دیوار اتاقم زدم . اگه همینجوری پیش بریم فردا پس فردا باید کامپیوتر با بند و بساطش رو جمع کنم و به جاش دار قالی به پا کنم. باید سنت گرایی ام رو به مامان ثابت کنم)

تهاجم فرهنگی همینه دیگه عکس تخت جمشید رو بردار عکس بچه های جدید عمو مندلیف رو بزن به دیوار . آخه غرب زدگی از این تابلو تر .