سلام

دو تا نکته رو یاد آور می شم

۱. پست قبلی به خاطر مشکلات فنی و دیر فهم بودن حذف شد . آقا قبول کن که استعداد ریاضی نداری

۲. تابستونه و ما هم بی کار !!! تند تند به روز می شیم . پس شما هم تند تند سر بزنید