مسلمآ هر جوان با استعدادی! آرزو داره تو دانشگاه سراسری قبول بشه و خرج رو دست باباش نذاره

ولی من یه آرزوی دیگه هم دارم...

می خوام از روی قوس پل اهواز که روی کارونه برم بالا...

مثل این

البته قبلآ این تصمیم رو داشتم بعد از اینکه این تصویر رو دیدم مصمم تر شدم

پ.ن : الآن بابام این مطلب رو ببینه باز به من می گه عقلت گِرده ! پس شما دیگه نگین. خوب بالآخره هرکس یه آرزویی داره دیگه...