راستی می دونین چرا مردم عراق و کوفه هیچوقت در طول تاریخ  آرامش نداشتند؟

هم تاریخ و بخونین هم خطبه حضرت زینب رو در کوفه حد اقل تو تاریخ معاصر عراق

نشون میده آرامش نبوده .به نظرتون چرا ؟

 

                                                       بابا