این عکس باباییه که امروز صبح ۲۰۰۰ تومان به تنها فرزندش داده

این عکس باباییه که به دو فرزندش ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان داده

این همون بابا بالاییه است وقتی متوجه شده چه بلایی سر ۳۰۰۰ تومانش اومده(البته سعی می کنه آرامش خودشو حفظ کنه)

اینم بابایی که منتظره بچه از استخر و ساندویچ فروشی و سینما و... برگرده(اعلام ساعت؛ ۱:۵۶ بامداد)

بیا ..... اینم نمونه بارز تفاوت سلیقه  ؛ بچه صدای ضبط رو کم کن بابات سرش درد می کنه

 این عکس باباییه که زیاد که ازش پول خواسته شده به کنار طلبکارها هم ولش نمی کنن (دیگه زده به سیم آخر)

فکر کن بابات خسته و کوفته از سر کار می یاد همون موقع هم باغ مظفر شروع  میشه نگاه کن حتی وقت نکرده لباسشو عوض کنه

این یکی دیگه عکس یه بچه ست بچه ی فلک زده ای که باباش کارنامشو دیده

باور کن اگه دانشگاه قبول بشی بابات اینجوری منتظرته(همون جا وسط خیابون)

تا حالا شده باباتون تو تولدتون اینجوری یاد جوونیاش بیفته؟

اینم بابای من