پدرم همیشه می گفت : اگر از تو خواستند برای دعوا کردن بیرون مدرسه بایستی بگو حوصله ندارم صبر کنم همین الان حسابتان را می رسم

                                                 کامرون دیاز

هر مردی می تواند پدر باشد ولی بابا بودن کار هر کسی نیست

                                                  نا شناس

پدر شدن سخت نیست ولی پدر بودن سخت است

                                                  نا شناس

پدر همیشه نسبت به فرزندانش یک جمهوری خواه ( محافظه کار ) و مادر نسبت به آنان یک دموکرات ( نو گرا ) است

                                                رابرت فراست

پدری که پسرش را به ماهیگیری میبرد قابل تحسین است اما پدری که دخترش را به خرید می برد جایگاه ویژه ای در بهشت دارد

                                                جان سینور

پدر عاقل فرزند خود را می شناسد

                                                  شکسپیر

فرزند عاقل پدر خود را می شناسد

                                                     هومر

خوشبخت واقعی کسی است که صداهای کودکانه ی بسیاری او را پدر بخوانند

                                                      لیدیا . م

پدر کسی است که پول داخل کیفش را با عکس فرزندانش عوض کرده باشد

                                              ضرب المثل فرانسوی

پدرم به من نگفت چگونه زندگی می کند خودش زندگی می کرد می گذاشت ببینم چطور زندگی می کند

                                               کلارنس . بی . کلانر