دو ساله شدیم

ما دو ساله نشدیم ها ! وبلاگ دوساله شد.

به این آرشیو توجه نکنید . چرت و پرت زیاد می گه . وقتی ورژن جدید پرشین بلاگ راه اندازی شد ، دو ماه از نوشته های ما هم پرید .

اشکال نداره . ماه مهر بهتر از مرداده . نه ؟

پی نوشت اول : مراد محمدی دوست ات داریم .

پی نوشت دوم : از دیدگاه زیبایی شناسی هنری برنز خوش رنگ تر از طلاست .

پی نوشت سوم : تبریکات تون رو همین پایین برام بذارین .

پی نوشت چهارم : اگه می خواین روی منو کم کنین ، می تونین نذارین .

پی نوشت پنجم : این عکس رو از اتوبان گرفتم .